Ametniku väitel on SKAIS2 arendustega kõik korras

Sotsiaalkindlustusamet.

FOTO: Andres Pulver

Sotsisaalministeeriumi all tegutseva Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) kinnitusel on kümneid miljoneid eurosid maksma mineva sotsiaalkindluste infosüsteemi SKAIS2 arendustega kõik hästi ning järjekordset megahanget oli vaja lisaarenduste tagamiseks.

TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhataja Martin Hunt ütles Postimehele, et praegustele arenduspartneritele Nortal ja  Trinidad Wiseman on seni teostatud tööde eest makstud 710 000 eurot.

Kogu lepingu eeldatavaks mahuks nendega on 10 miljonit eurot ning 2019. aastaks eraldatud riigieelarvelised vahendid võimaldavad hetkel kehtivate raamlepingute alusel töid tellida 2,5 miljoni euro ulatuses.

«Eelmises hankes planeeritud tööd on teostamisel ja ajaraamiga vastavuses. Praeguste arenduspartnerite fookus on suunatud perehüvitiste teenuse väljaarendamisele ja sotsiaalteenuste iseteeninduse loomisele, eesmärgiga võimaldada kodanikele e-teenuste kasutamist alates 2019. aasta sügisest,» ütles Martin Hunt.

Küsimusele, mis tingis uue hanke väljakuulutamise, vastas ta, et selle «eesmärk on tagada arenduspartnerite olemasolu vajalike arendustööde teostamiseks kitsas ajaraamis».

Ta viitas, et praeguste raamlepingute sõlmimise järgselt on parlamendis kinnitatud mitmeid põhimõttelisi muudatusi sotsiaaltoetuste arvestamisel ja väljamaksmisel, mille jõustumine on kavandatud perioodile 2020-2023. 

«Käimasoleva hankemenetluse väljakuulutamise üks põhjuseid on ka välisrahastuse kasutamine arendustööde teostamiseks,» lisas ta.

Postimees avastas eile, et sotsiaalministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas avalikkust teavitamata välja juba 15 miljonit eurot neelanud projekti edasisteks arendusteks välja veel 8-miljonilise maksumusega hanke.

Riigihangete registrist ilmneb, et uus hange on välja kuulutatud 18. jaanuaril ning raamlepinguga otsitakse järgnevaks kolmeks aastaks arendajaid, kes hakkavad SKAIS2 baasil arendama sotsiaalkindlustuse valdkonna avalikke teenuseid ja nendega seotud töid. Pakkumiste esitamise tähtaeg jõuab kätte juba 20. veebruaril, ehk nende koostamiseks anti aega vaid neli nädalat.

Uudis lõi kihama sotsiaalmeedia, kus peamiselt arvatakse, et projekti hind on kujunenud ulmeliselt suureks ja et riik ei saa suurte arendusprojektide tellimisega taas hakkama ning on IT-firmadele lõputu lüpsilehm.

Tagasi üles