Läheb tegemiseks! Elektrilevi andis projekteerimisse 500 kilomeetrit internetivõrku

Elektrilevi

FOTO: Elektrilevi

Riigiettevõtte Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitus on jõudnud projekteerimise faasi - asja lõppesid projekteerimishanked, mille alusel leidis Elektrilevi selleks aastaks projekteerijad ligikaudu 500 kilomeetri sideliinide ehitamiseks.

Selle aasta kiire interneti võrku hakkavad projekteerima kaheksa erinevat ettevõtet. Projekteerimislepingute koondsumma on 1,2 miljonit eurot, rääkis Postimehele Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik.

Täpsed asukohad, kuhu Elektrilevi kiire interneti võrk 2019. aastal jõuab, saavad paika aprillis. Esimesel aastal on kavasse võetud need piirkonnad, kus tulenevalt elektrivõrgu parameetritest on võimalik ehitust kiiremini ja soodsamalt korraldada, samuti on arvestatud sooviavalduste hulka.

Aprillis saab Elektrilevi jagada esmalt asulapõhist ja seejärel järguti aadressipõhist infot 2019. aasta plaanide kohta ja teavitada ka sellest, millise sammuga liigutakse järgmiste aastate ehituskavade paika saamisel ja avalikustamisel.

«Kõik projekteerimisse antud liinid ei pruugi veel sel aastal ehituseni jõuda, kuid eesmärk on 2019. aastal kiire interneti võrku ühendada vähemalt 10 000 majapidamist,» ütles Elektrilevi sidevõrgu ehituse juht Mario Vee ning täpsustas, et esimestes piirkondades peaks kiire interneti võrgu ehitus algama mais.

Elektrilevi tahab viie aasta jooksul kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 100 000 hoonet ja viia valguskaabli tehnoloogial põhineva sidevõrgu kõikidesse Eesti maakondadesse. Avatud ehk operaatorineutraalse võrgu kaudu saavad internetiteenust osutada võrdsetel tingimustel kõik sideoperaatorid.

Ta rõhutas, et sidevõrgu ehitamise võtmekohaks on koostöö nii kohalike omavalitsuste kui ka maaomanikega, kelle valdusi sidevõrk läbima hakkab.

«Kuna me paigaldame valguskaabli valdavalt õhuliinina olemasolevatele elektrimastidele, siis paljude maaomanike jaoks on ainsaks muutuseks see, et nende maal asuvate mastide vahel on üks juhe lisaks. Kuid osal juhtudest tuleb meil rajada ka täiesti uus trass, mis nõuab kasutusõiguse sõlmimist maaomanikuga,» ütles Vee ja avaldas lootust maaomanike mõistvale suhtumisele.

Elektrilevi sideteenuste juhi Oliver Ruusi sõnul annab ettevõte enne ehituse algust konkreetses piirkonnas e-kirjaga kõikidele piirkonna inimestele sellest teada. Sooviavalduste vastuvõtmine veebilehel elektrilevi.ee/kiireinternet jääb avatuks ka edaspidi.

Elektrilevi haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning ehitab kiire interneti võrku üle Eesti.

Tagasi üles