Eesti uus IT-lahendus lihtsustab raskelt haigete autojuhtide lubadeta jätmist

Kaader Kanal 2 saatest Punane sekund

FOTO: Kanal 2

Eestis valmib juba sel aastal IT-lahendus, mille abil saab algatada autojuhtimise õiguse ennetähtaegse äravõtmise inimestelt, kes on kahe tervisetõendi väljastamise vahelisel ajal nii raskelt haigestunud, et ei tohiks enam rooli taha istuda.

Perearstid väljastavad täna Eestis juhtimisõiguse aluseks olevaid tervisetõendeid noorematele kui 65-aastastele inimestele kümneks ja vanematele viieks aastaks.  

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütles eilses Kanal 2 saates «Punane sekund», et need on küllal pikad perioodid selleks, et inimese terviseseisundis võiks juhtuda väga radikaalseid muutusi. «Väga halb on see, kui inimene saab näiteks haiglas vastunäidustava haiguse sildi külge ja siis see silt ei jõua otsustesse, et ta ei tohi enam juhtida,» rääkis Vallikivi.

Tervisetõendit saab Vallikivi sõnul peatada ainult juhul, kui inimene on ise algatanud selle protsessi ja täitnud vastava deklaratsiooni. «Tühistada saab seda ainult see arst, kes on selle väljastanud. See on küll asi, mida peaks muutma,» sõnas arst.

Ka maanteeameti liiklusohutuse strateegiajuhi Alo Kirsimäe sõnul tekib täna peamine probleem siis, kui kehtiva tervisetõendi ajal peaks inimese terviseseisund muutuma. «Probleem on tema suunamine erakorralisse tervisekontrolli,» ütles Kirsimäe.

Täna kohustab liiklusseadus juhti enne sõidu alustamist veenduma, et tema terviseseisund lubab sõidukit juhtima, kuid sellele vaatamata juhtub igal aastal Eestis vähemalt kolm-neli traagilist liiklusõnnetust, mille põhjuseks on juhi terviseseisund.

Niisiis on süsteemis kaks puudujääki. Esiteks ei pruugi tervisetõendi väljastanud perearst teada, et inimese on eri- või eraarsti juures pandud diagnoos, mis tegelikult ei lubaks tal autorooli minna. Teiseks ei saa arst algatada protsessi tervisetõendi peatamiseks.

Le Vallikivi sõnul peaks tervisetõendi peatamise algatamise õigus olema aga igal arstil, kes on inimese seisundi halvenemise tuvastanud. «Juhtimisõigust välistavate terviseseisundite nimekiri on seaduses olemas ning nende tuvastamisel peaks olema lausa arsti kohustus tema juhtimisõiguse peatamiseks ettepanek teha,» leiab ta.

Lahendus on tulemas

Postimees uuris sotsiaalministeeriumilt, kuidas riigi vaatenurgast täna kehva tervisega autojuhtide probleemile lahendust leida.

Ministeeriumi esindaja Karin Volmeri sõnul näeb täna kehtiv kord tegelikult ette, et arst teavitab esmalt inimest absoluutse meditsiinilise vastunäidustuse olemasolust ning edastab kokkuvõtte ravijuhtumist koos diagnoosiga ka tervise infosüsteemi, kust saab info ka tervisekontrolli teostav arst.

Samas perearstid muidugi pidevalt kõigi oma klientide haiguslugusid läbi ei kammi ning siin tulebki üsna pea appi infotehnoloogia.

«Täiendava abistava töövahendina on kavas luua infotehnoloogline lahendus, mis võimaldaks vastunäidustuse diagnoosimise korral märguande andmist arstile ning andmevahetust maanteeametiga, kui on vajadus inimese juhtimisõigus peatada,» rääkis Volmer.

Selleks vajalike arenduste tegemine on sotsiaalministeeriumi all tegutseva Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse 2019. aasta tööplaanis.

2020. aasta jooksul peaksid teenuseosutajad tegema omapoolsed arendused süsteemiga liidestumiseks ning kui tõrkeid arendustes ei teki, siis saaks 2021. aastal see funktsionaalsus tööle rakenduda.

Haigena rooli istumine võib tuua karistuse

Tänane liiklusseadus näeb ette, et inimese saab võtta vastutusele, kui ta teadis, et tema terviseseisundi tulemusel tema juhtimisõigus peatatakse ja ta seda eirab ning põhjustab selle tõttu liiklusõnnetuse.

Sellisel juhul võib põhjustatud liiklusõnnetust lugeda juhtimisõiguseta inimese põhjustatud liiklusõnnetuseks. Seega liiklusseadus paneb vastutuse ja kohustuse mitte istuda liiklusohtlikus seisundis rooli isikule endale.

Lisaks, liiklusseaduse kohaselt saab politseinik suunata inimese liiklusohtliku terviseseisundi kahtluse korral lähimasse statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga raviasutusse terviseseisundi hindamiseks.

Tagasi üles
Back