Riigiabsurd: hävinud sõidukit ei saa registrist välja ka käsi piiblil

Romu, mis ei ole veel täiesti hävinud. Aga mis teha siis, kui autot endam üldse pole ja pole ka paberit?

FOTO: Kenno Soo

Eesti riigi usaldamatus oma kodanike vastu on kohati viidud äärmuseni, näiteks ei ole ühe tühise  paberita mitte ühtegi seaduslikku võimalust kustutada autoregistrist ilma enda nimel olevat, ent ammu hävinud sõidukit.

Käesoleva artikli autor proovis ammu hävinud auto registrist kustutamist enda nahal järele. Sisenesin arvutis maanteeameti iseteenindusse ja saatsin seal konkreetse palve kustutada oma nimel olevat 1985. aastal toodetud ja tõenäoliselt ammustel tudengiaegadel ribadeks sõidetud ja juppideks lammutatud  auto kustutamiseks.

Kinnitasin, nagu seadus ette näeb, et auto on hävinud ja avaldasin kahetsust, et mul pole esitada sellekohast tõendit ei lammutuskojast ega prügiettevõttest ehk jäätmekäitlejalt. Arvan, et turult saaks selliseid pabereid suhteliselt kerge vaevaga, aga sellele teele ei tahtnud ma kuidagi minna.

Tagajärg: selline asjade käik pole Eestis lihtsalt võimalik. Selline auto jääb omaniku nimele igavesti ja võib olla läheb ilmaliku tee lõppedes kaasa ka pärandvarana.

«Seaduse järgi on sõiduautosid võimalik kustutada jäätmekäitlejatel või meie juures lammutustõendi alusel,» kõlas maanteeameti lõplik vastus. Mis seal ikka tuleb leppida olukorraga.

Uurisin siiski lisaks, mida räägivad ametnikud mulle kui ajakirjanikule. Sain eeltoodule kinnituse, kuid ühe väga olulise täpsustusega.

Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialist Märten Surva teatas nimelt, et kui sõiduauto on lammutatud või hävinud enne 2004. aasta 1. maid, ei pea registrist kustutamiseks lammutustõendit esitama.

«Sellisel juhul tuleb saata maanteeametile taotlus paludes sõiduk registrist kustutada kinnitades, et see on lammutatud või hävinud enne 2004. aasta 1. maid,» selgitas Surva. Maanteeameti teenindusbüroo mind sellest erandist teavitanud ei olnud.

Aga kokkuvõte on selline: kui auto on ilma tõendavate paberiteta hävinud enne 2004. aasta 1. maid, siis on teoreetiliselt see siiski võimalik omaniku nimelt autoregistrist maha saada. Kui aga pärast seda, siis on vaja paberit.

«Kui sõiduk ei ole lammutatud või hävinud enne 2004. aasta 1. maid ning maanteeametile ei ole esitada nõuetekohast lammutustõendit, siis paraku ei ole seaduslikku alust sõiduki registrist kustutamiseks,» kinnitas üle ka Märten Surva.

Olgu märgitud, et sõidukite registrist kustutamine on reguleeritud liiklusseaduse § 77 lg 6 punktidega 1-8. Seal on välja toodud:

Mootorsõiduk või selle haagis kustutatakse registrist:

1) mootorsõiduki või selle haagise väljaviimisel Eestist seoses mootorsõiduki või selle haagise omaniku teise riiki elama asumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki;

2) nõuetekohase lammutustõendi alusel, kui tegemist on kolmerattalise mootorratta või kerge neliratta, sõiduauto või kuni 3500-kilogrammise täismassiga veoautoga. Käesolevas punktis nimetatud mootorsõiduki, mis on lammutatud või hävinud enne 2004. aasta 1. maid, registrist kustutamiseks ei pea lammutustõendit esitama;

3) ajutiselt registreeritud mootorsõiduki või selle haagise registreerimistähtaja lõppemisel;

4) käesoleva lõike punktis 2 nimetamata sõiduki või vanasõiduki puhul omaniku või tema esindaja taotluse alusel;

5) Euroopa Liidu liikmesriigi vastava ametiasutuse ametliku informatsiooni alusel mootorsõiduki või selle haagise registreerimise kohta selles liikmesriigis;

6) Siseministeeriumi taotluse alusel käesoleva lõike punktis 2 nimetatud sõiduki üleandmisel muuseumile või sisejulgeoleku koolitusasutusele õppevahendiks;

7) Keskkonnainspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti tõendi alusel, kui käesoleva lõike punktis 2 nimetatud sõiduk on hävinud ning sõidukit ei saa nõuetekohaselt lammutada või

8) muul seaduses sätestatud juhul.

Tagasi üles
Back