T, 5.12.2023

Eesti hoonetesse sattusid ohtlikult nõrgad ehituskivid (5)

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
Ehitusplokkide tugevuse kontrollimine Teede tehnokeskuses
Ehitusplokkide tugevuse kontrollimine Teede tehnokeskuses Foto: Aivar Pau

Eesti ehitusturult avastati taas tootja poolt lubadust ligi poole nõrgemad müürikivid, mis võivad kasutamisel kujutada reaalset ohtu hoonete varisemiskindlusele.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet (TTJA) tuvastas lubamatu vea, kui kontrollis möödunud aasta 31.oktoobril ja 6. detsembril  kahes Ehituse ABC Tallinna kauplustes müügil olnud betoonmüürikivisid. Tegemist oli Rae Kivitehases toodetud Magna Plokk nime kandvate kividega ning toodetud olid need vahemikus 10. august kuni 9. september 2018.

Kivid saadeti kontrollimisele teede tehnokeskusesse, mis avastas, et kuigi tootja oli deklareerinud kivide keskmiseks neto survetugevuseks 18 N/mm2, oli tegelikuks näitajaks 53 protsenti väiksem ehk 9,6 N/mm2. Täpsuse huvides olgu öeldud, et jutt käib õõnesplokkidest mõõtmetega 190x190x390/60 mm ning neid kasutatakse I kategooria kividena hoonete kandekonstruktsioonides.

Rae Kivitehas peab nüüd ametile teada andma, millistel ehitustel kõnealuseid müürikive on kasutatud või plaanitakse kasutada.  Tootjal endal tuleb teha ka selliste hoonete kandekonstruktsioonide kontrollarvutused kivide tegeliku survetugevuse alusel.

TTJA ettekirjutus näeb ette ka nende kivide tootmise kohest lõpetamist, kuniks nende tootmine pole viidud nõuetega vastavusse. Rae Kivitehas lubas pärast avastust oma tootmise kvaliteeti parandada, kuid ka korduskatsetused näitasid, et toodangu kvaliteedis on endiselt kõikumisi.

KAKS KÜSIMUST

Vastab TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe

Postimees kirjutas probleemidest Rae Kivitehase toodetega juba aastal 2016 ning tootja tunnistas siis probleemi ühe partii kividega. Uuest ettekirjutusest nähtub, et selle aluseks olevad proovid on tehtud möödunud aasta augustis-septembris toodetud kividega. Kas saab öelda, et tegemist on juba süsteemse praagitootmisega?

Me ei saa öelda, et tegemist on süsteemse praagitootmisega. Meie poolt avastatud puudused on seotud 13 partiiga, mis on toodetud 10.08–9.09.2018.

On teil aimu, kui palju ja kus on neid vigaseid kive praeguseks kasutatud ja on olemas reaalne oht?

TTJA-le on teada Rae Kivitehase kliendid, kuid tegemist on reeglina edasimüüjatega. Rae Kivitehas peab välja selgitama konkreetsed ehitusobjektid ja teavitama osapooli sellest, et kivid võivad olla väiksema survetugevusega, kui oli deklareeritud.

TTJA märgib oma ettekirjutuses, et kui projekteerijale antakse müüritiste komponentide omaduste kohta nende tootjate poolt tegelikust erinevaid andmeid, võib tekkida olukord, kus hoonete konstruktsioonid on ülekoormatud.

Ehituspoodide ketid Decora ja Espak teatasid täna Postimehele, et nemad ei ole Rae Kivitehase neid plokke möödunud aastal müügil võtnud.

Postimees kirjutas Rae Kivitehase toodetud kivide kehvast kvaliteedist juba aastal 2016. Rae Kivitehase juhataja Sulev Koidu teatas toona, et probleem puudutas vaid ühte partiid lubas võtta kasutusele täiendavad meetmed kvaliteedikontrolli tõhustamiseks.

Kommentaarid (5)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles