Pangad ja ettevõtted otsivad pangakaardile alternatiivset makselahendust

Near Field Communication (NFC.

FOTO: SCANPIX

Eesti juhtivad pangad ja tehnoloogiaettevõtted on alustanud koostööprojekti uurimaks võimalusi senisest kiirema ja laiema kasutusvõimalusega elektrooniliste makselahenduste pakkumiseks Eestis.

Rakendusuuring peab andma vastuse küsimustele, milline oleks võimalik ratsionaalne lahendus realiseerimaks Eestis kontaktivaba pangakaarti, kontaktivaba virtuaalset pangakaarti mobiiltelefonis (NFC-telefon) ja laiapõhjalist kontaktivaba piletitoodet ühistranspordis.

Kontaktivabade maksesüsteemide kasutuselevõtt aitaks oluliselt tõsta elektrooniliste maksete sooritamise kiirust, mis omakorda laiendab kaupmeeste ringi, kes oleks huvitatud sularahavabast arveldamisest. Näiteks on käimasoleva rakendusuuringu fookuses kontaktivaba pangakaardi ja NFC-telefoni kasutuselevõtu võimalused ühiskondlikus transpordis, kus kiire arveldamine on olulise tähtsusega.

Rakendusuuring peab omama ka riikidevahelise ühilduvuse mõõdet, ehk võimalikud uued lahendused ei tohiks jääda vaid Eesti keskseteks. Kontaktivaba tehnoloogia kasutuselevõtmiseks käib hetkel maailmas mitmeid rakendusuuringuid. Kõige eesrindlikum on hetkel Londoni linna projekt, kus järgmise aasta olümpiamängude eel võetakse ühistranspordis kasutusele kontaktivaba maksesüsteem. Uus süsteem võimaldab reisijal sõidukisse sisenedes maksta sõidu eest puudutades oma NFC kiipi sisaldava pangakaardi või mobiiltelefoniga spetsiaalset makseterminali.

NFC rakendusuuringu projekti kuuluvad Danske Bank A/S Eesti filiaal (Sampo Pank), OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, AS EMT, Nordea Bank Plc Eesti filiaal, AS SEB Pank, Swedbank AS ning Ühendatud Piletite AS.

Rakendusuuring valmib 2012 keskel. Tulemused avalikustatakse rakendusuuringu lõppedes OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse kodulehel.

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab spetsiaalse kiibi abil lähiväljas toimivaid kontaktivabasid autentimis- ja makselahendusi. NFC-tehnoloogiat kasutav pangakaart erineb olemasolevatest pangakaartidest vaid selle poolest, et selle kiip on täiendava funktsionaalsusega.

Üha enam paigaldavad tootjad NFC kiipe ka mobiiltelefonidesse, mis võimaldab NFC lahendusi pakkuda mobiiltelefoni vahendusel. Seega võib NFC tulevikuna näha võimalust kaotada erinevad kliendi- ja pangakaardid, mis inimeste rahakotte koormavad.

Tagasi üles