Haavunud ATKO Liinid läheb kohtusse

ATKO Liinide buss Harjumaal.

FOTO: Aivar Pau

Logude busside, purjus juhtide ja segamini graafikutega avalikkuse tähelepanu pälvinud transpordiettevõte ATKO Liinid pöördub kohtusse piirkonnas ühistransporti korraldava MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse vastu, kuna too olevat ettevõtte kohta valetanud.

 «OÜ ATKO Liinid pöördub seoses valeväidete avaldamise ja maine alusetu kahjustamisega  oma õiguste kaitseks kohtusse,» teatas ettevõte.

ATKO solvus Põhja-Eesti  Ühistranspordikeskuse eilsele pressiteate peale, milles too väitis, et ATKO Liinid on Harju maakonna läänesuuna Harku valla bussiliinidel täitnud lepinguid mitterahuldavalt ning seetõttu lõpetatakse need ennetähtaegselt.

«MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on fikseerinud rohkelt olulisi lepingu rikkumisi nagu pikad hilinemised ja väljumiste ära jäämised. ATKO Liinid OÜ on kinnitanud olulisi puuduseid busside tehnilise korrasoleku osas, millest on põhjustatud suur osa teenindamata jäänud vedusid,» teatas keskus.

ATKO teatas aga täna, et poolte esindajate eilsel kohtumisel lepiti kokku alustada läbirääkimisi lepingute lõpetamiseks poolte kokkuleppel seoses «mahu ennetähtaegse täitumise ja poolte vahel tekkinud erimeelsustega».

«Veoteenuse osutamise konkreetsed tingimused on sätestatud hangete tulemusena sõlmitud lepingutes  ja vedajad arvestavad nende tingimustega alates hangetele pakkumuste esitamisest. Nimelt pakkumus oli tehtud teenuse osutamiseks 26 tasuta riigibussiga, kuid tänaseks on lepingu maht suurenenud üle 40%, millest tulenevalt on lepingu täitmise tingimused võrreldes riigihanke tingimustega oluliselt muutunud,» teatas ATKO.

Bussiettevõte märkis, et lepingud on sõlmitud kuni aastani 2021 ning lepingu kehtivusaja jooksul on bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused - sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive -  oluliselt muutunud, mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik.

ATKO Liinid OÜ kuulub 40 protsendi ulatuses Arvo Sarapuule. Kethrin ja Margo Tomingasele kuulub kummalegi 20 protsenti.

Politsei on reidide käigus avastanud ATKO liinide bussidel ohtralt tehnilisi puudujääke ning nende roolist ka purjus juhte - viimati oli 5. mail Keilas sõitnud bussi roolis kriminaalses joobes juht.

Juba varem oli MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kõrvaldanud Atko Liinid varasemate lepingute täitmiste probleemide tõttu kahelt Harju maakonna bussiveohankelt.

Mitmeid ametinõudeid rikkunud ATKO bussijuht sai  kümme päeva aresti

Harju Maakohus karistas täna aga kümne arestipäevaga ATKO Liinide juhikaardita bussijuhti, kes ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ega olnud läbinud vajalikku autojuhi ameti- ja täiendkoolitust.

Juhtum tuvastati 24. mail, mil PPA ja Maanteeameti ametnikud tegid Harjumaal järelevalvet avalike maakonnaliinide üle. Kella 10.30 ajal peatati Ranna teel Kloogaranna külas liinibuss nr 127A.

Tavapärase kontrolli käigus selgus, et bussijuhil puudus digitaalne juhikaart, ta ei kasutanud kohustuslikku sõidumeerikut ning ta ei olnud läbinud autoveoseaduse kohast autojuhi ameti- ja täiendkoolitust. Seda liini teenindab ettevõte ATKO Liinid OÜ.

Politseinikud pidasid 33-aastase bussijuhi väärteomenetluse raames kinni. Selgus, et meest on ka varasemalt erinevate süütegude eest karistatud. Harju Maakohus määras bussijuhile karistuseks 10 päevase aresti, mis pöörati viivitamatult täitmisele. Kui mees otsust edasi ei kaeba, jõustub see 1. juunil.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik selgitas, et sõidumeerik salvestab juhi töö- ja puhkeaega ning selle abil on võimalik teostada kontrolli kehtestatud nõuetest kinnipidamisest.

«Erandina ei pea juht kasutama sõidumeerikut kuni 50 km pikkusel regulaarsel sõitjateveol, kuid konkreetsel juhul oli marsruut pikem. Antud bussile oli paigaldatud digitaalne sõidumeerik, mille kasutamiseks peab olema juhikaart, mis paraku juhil puudus,» ütles Männik.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Toomas Korenev lisas, et vastava ameti- ja täiendkoolituse läbimine on vajalik, et bussijuht omandaks vajalikud teadmised sõitjateveo reeglistikust, töö- ja puhkeaja regulatsioonist ja sõidumeeriku kasutamisest.

«Alates 1. jaanuarist 2020 on sõidumeeriku kasutamise kohustus sõitjate liiniveol ka alla 50-kilomeetristele liinidele. Erand jääb kehtima ainult linnaliinidele. Kõik need nõuded on paika pandud eesmärgiga, et kommertssõiduki juht oleks puhanud ja võimeline reisijad turvaliselt sihtpunkti viima,» lisas Korenev.

Tagasi üles
Back