SEB asus piirama teenuseid uuendamata andmetega klientidele

SEB kontor

FOTO: Marko Saarm / Sakala

SEB alustas karmidele seadustele viidates teenuste piiramist klientidele, kes pole oma isikuandmeid uuendanud isegi juhul, kui neis midagi muutunud pole.

«Saatsime Teile kuu aega tagasi kirja ja palusime Teil oma kliendiandmeid uuendada.  Kuna Te andmeid ei uuendanud, piirasime Teie internetipanga kasutamist. Saate internetipangas oma kliendiandmed uuendada, tehinguid saate teha pärast andmete uuendamist». Selline on SEB jaepanganduse juhi Ainar Leppäneni allkirjaga tüüpkiri klientidele, kes pole oma aadresse ja telefoninumbreid üle vaadanud.

SEB pressiesindaja Julia Piilmanni sõnul on selliste kirjade puhul tegemist tavapärase protsessiga, mille käigus saavad kliendid andmete uuendamise vajadust rõhutavaid meeldetuletusi.

«Neile reageerimata jätmisel on pank sunnitud Eestis kehtivatest õigusaktidest lähtudes kasutama õigust piirata arveldusteenuste kasutamist,» selgitas Piilmann.

Küsimusele, millised seadusesätted täpselt selliseid karme sanktsioone ette näevad, jäi Piilmanni vastus paraku üldiseks: «Ütleme nii, et kliendiandmete olulisus tuleneb erinevatest õigusaktidest, milleks on nii krediidiasutuste seadus kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.»

Üks sellise sanktsiooni «ohvritest» on näiteks Liisa Past:

SEB protseduurid näevad ette, et esimene teade palvega andmed uuendada kuvatakse kliendile internetipangas kaks kuud enne andmete aegumist, mille järel lisatakse andmete aegumisel täiendav teave internetipanga võimalikust piiramisest juhul, kui klient koostööst keeldub. Kuu aja pärast lisandub eelnevatele teavitustele kiri e-posti aadressile.

Tagasi üles