Kulmud kortsu: sotsiaalministeerium praakis välja Eesti e-riigi selgroo

Sotsiaalministeerium.

FOTO: Liis Treimann

Sotsiaalministeerium üllatas hiljuti oma kolleege teistest ministeeriumitest ja riigiasutustest, kui otsustas jätta oma uusima e-teenuse ühildamata Eesti e-riigi selgrooks oleva andmevahetuskihiga X-tee.

Jutt käib uuest patsiendikindlustuse infosüsteemist, mille kaudu peaksid hakkama riigiga infot vahetama asjast huvitatud kindlustusseltsid ning mis sisaldab infot ka teistest riiklikest andmebaasidest – näiteks tervise infosüsteemist.

Mingil põhjusel on otsustanud sotsisaalministeerium ehitada uue süsteemi aga selliselt, et  see poleks liidestatud X-teega.

«X-tee on loodud eelkõige Eesti riigiasutuste ja avalik-õiguslike isikute tarbeks, mistõttu pole otstarbekas seda kasutada andmevahetuseks kindlustusandjate ja patsiendikindlustuse registri vahel, kuna see pole tehniliselt selliseks andmevahetuseks sobiv ja eeldaks kindlustusandjate poolt patsiendikindlustuse tarbeks eraldi infosüsteemi väljaarendamist või olemasoleva infosüsteemi olulist muutmist,» kõlab ministeeriumi seisukoht uue registri loomist käsitleva õigusnormi seletuskirjas.

See seisukoht ajas kopsu üle maksa nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil kui ka Riigi Infosüsteemi Ametil (RIA).

«Vaatamata seletuskirjas antud selgitustele jääb arusaamatuks, miks sätestatakse, et X-tee andmevahetust ei kasutata. Kui patsiendikindlustuse register on uus infosüsteem, siis millele tuginedes väidetakse, et see ei ole andmevahetuseks tehniliselt sobiv?» imestas IT-minister Kert Kingo oma kommentaaris.

Minister leiab et kuna kindlustusjuhtumite käsitlemisel kasutatakse ka tervise infosüsteemis (TIS) ja teistes riigi infosüsteemides olevaid andmed, oleks nende operatiivne ja täpne edastamine ka kindlustusandja huvi.

RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Andrus Kaarelson sõnas aga, et amet pöördub otsekohe sotsiaalministeeriumi poole, et püüda mõista, miks X-tee pole tehniliselt sobiv kindlustusandjate ja patsiendikindlustuse registri andmete vahetuseks. Eelnõu seletuskirjas endas pole välja toodud ühtegi sisulist põhjust ega andmevahetuse erisuste kirjeldusi.

«X-tee võimaldab riigi ja eraettevõtete vahelist ning ka eraettevõtete omavahelist andmevahetust. RIA kindlasti soovitab andmevahetusplatvormiga X-tee liituda kõigil eraettevõtetel, kellel on vaja riigiga andmeid vahetada,» märkis Kaarelson. «X-tee on mõeldud just selliseks registrite vahel info jagamiseks ning tuleks tõsiselt kaaluda, kas eraldi süsteemide loomine on rahaliselt ja ka turvalisuse mõttes otstarbekas.»

Praegu käib RIA projekt «X-tee teenusega liitumise ja liikmelisuse haldamise lihtsustamine», mis muudab X-teega liitumise lihtsamaks ning riigiga andmevahetuse efektiivsemaks, tegemata järeleandmisi turvalisuses.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Karin Volmeri sõnul on kindlustusandjatega läbirääkimistel üks kaalutluskohti olnud X-teega kaasnevad ISKE nõuded, mis eeldaksid ettevõtetelt mahukaid IT-arendusi.

Tagasi üles