Rae Kivitehasel keelati müürikivide müük

Ehitusplokkide tugevuse kontrollimine Teede tehnokeskuse laboris

FOTO: Aivar Pau

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) keelas 6. septembril Rae Kivitehasel betoonmüürikivide müümise kolmeks kuuks.

Täpsemalt käib otsus toote «Magna reaplokk 190 hall» kohta ning see keeld kehti, kuni on tõendatud, et tooted vastavad nõuetele. Postimees kirjutas probleemidest nende kividega viimati aprillis.

TTJA alustas 2. oktoobril 2018 Rae Kivitehas OÜ suhtes järelevalvemenetlust, et välja selgitada betoonmüürikivide Magna Plokk 190x190x390/60 nõuetele vastavust. Menetluse tulemused näitasid, et testimiseks võetud proovid ei vasta tootja poolt deklareeritud nõuetele.  Ettekirjutusega kohustati esitama TTJA-le nimekiri ettevõtjatest, kellele on kive turustatud. Tänaseks on TTJA-l teada ka hooned, kus on neid betoonmüürikive kasutatud. Hoonete ehitajaid on sellest teavitatud.

Tänavu augustis võttis TTJA järelkontrolli raames kivid uuesti katsetamiseks ning selle tulemused näitasid, et testimiseks võetud betoonmüürikivid tootmiskuupäevaga 3.06.2019 ei vasta tootja poolt deklareeritud survetugevusele.

«Kuivõrd Magna sarja müürikivid on mõeldud kasutamiseks ka kandvates seintes, siis on ehitiste mehaanilise stabiilsuse ja ohutuse seisukohast äärmiselt oluline, et müürikivide tegelikud omadused vastaksid deklareeritule. Seepärast keelas TTJA toote Magna reaplokk 190 hall müümise kolmeks kuuks, Rae Kivitehasel on kohustus teha selgeks tootmiskuupäevaga 03.06.2019 müürikive juba ostnud isikud ja ehitised, kus neid betoonmüürikive on kasutatud kandvates konstruktsioonides, ning korraldada nimetatud partii tagasikutsumine,» teatas TTJA.

Lisaks peab Rae Kivitehas OÜ vajadusel rakendama parandusmeetmeid, kui selle tootmiskuupäevaga Magna reaplokke on kasutatud kandvates konstruktsioonides.

Juhul kui mõni tarbija on neid betoonmüürikive kandvas konstruktsioonis kasutanud, on tal soovitatav ühendust võtta Rae Kivitehasega.

Tagasi üles