Eestis langes tähtis otsus: 5G ei tapa (13)

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
5G-tehnoloogia
5G-tehnoloogia Foto: FABIAN BIMMER / REUTERS

Riigikogu keskkonnakomisjon jõudis otsusele, et uue põlvkonna mobiilsidelahendus 5G ei ole elusolendite tervisele ohtlik.

Komisjon alustas 5G uurimist juunikuus, mil riigikogule laekus kollektiivne pöördumine «Nõuame 5G-tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis», mille algatajaks on portaal Kiirgusinfo – keskkond, mille algatas kaugloetava elektriarvesti tõttu hingerahu kaotanud mees.

«5G-tehnoloogia paigaldamisel kasutusele võetavate 3400–3800 MHz ja 694–790 MHz sageduste puhul ei ole senini teaduspõhiselt olnud võimalik piisavalt tõestada keskkonnahäiringute ohtlikkust,» tõdes keskkonnakomisjon oma üleeilse istungil.

Sellest tulenevalt on komisjoni seisukoht, et praegu ei ole põhjust peatada 5G-tehnoloogia paigaldamist Eestis.

Küll aga leiavad komisjoni liikmed eesotsas Erki Savisaarega, et kahtlemata peab ka tulevikus kõigi väljade summaarne võimsustihedus vastama kehtivatele kiirgusnormidele.

Mõningate uuringute väitel võib pikaajaline kokkupuude elektromagnetkiirgusega mõjutada taimede kasvukiirust ja vastupanuvõimet, putukate, näriliste ja lindude käitumist ja sigimisvõimet. Teaduslikult tuvastatavad uued riskid elusloodusele võivad tekkida millimeeterlainete sagedusdiapasoonis sagedustel 30 GHz ja enam, mis aga erinevad 5G-tehnoloogia puhul kasutusele võetavatest sagedustest tuhandeid kordi.

«5G-tehnoloogia puhul kasutusele võetavad sagedused on lähedased juba kasutusel olevatele sagedustele ja nende bioloogilise mõju osas ei ole alust oodata mingeid olulisi erisusi. Otstarbekas on jätkuvalt rakendada mistahes elektromagnetkiirguse puhul ettevaatuse ja mõistliku kasutuse printsiipi,» kõlab komisjoni seisukoht.

Keskkonnakomisjon leiab ka, et mõistlik on 5G asemel maksimaalselt panustada tervisele kahjutu optilise kaabelvõrgu kasutusele.

Pöördumise sisuks on nõue Eestis 5G-tehnoloogia paigaldamine peatada, kuni sõltumatud teadlased saavad kinnitada, et 5G ja raadiosageduslike elektromagnetväljade (5G koos 2G, 3G, 4G ja wifiga) tekitatava kiirguse kogutase ei ole inimestele, eriti imikutele, lastele ja rasedatele ega ka keskkonnale kahjulik.

Pöördumise algatajad leiavad, et «lisandudes juba olemasolevale andmesidetehnoloogiale (2G, 3G, 4G, wifi jne), tõstab 5G olulisel määral inimeste kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mille kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tänaseks veenvalt tõestatud».

Komisjonide ühisistungile tulevad kohale ka elektromagnetväljade tervisemõju uurinud Washingtoni Ülikooli emeriitprofessor Martin Pall ning Örebro Ülikooli onkoloogia ja vähiepidemioloogia professor Lennart Hardell.

Tallinna Tehnikaülikool on esimesena Eestis asunud katsetama uue põlvkonna 5G andmesidevõrku ning muu hulgas uuritakse väiteid selle ohtlikust mõjust inimese tervisele.

Ülikooli IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani sõnul tehakse teadusuuringuid elektromagnetilise kiirguse mõju uurimiseks elusorganismidele, sealhulgas ka 5G puhul kasutusel olevatel raadiosagedustel.

«Erinevalt praegu laialt kasutusel olevatele 2G-, 3G- ja 4G-raadiovõrkudele, kasutatakse 5G korral märkimisväärselt kõrgema sagedusega raadiolaineid. Nendel raadiolainetel ei ole võimet tungida inimese organismi ulatuses, mis oleks isegi võrreldav näiteks 2G puhul pruugitava 900 MHz sagedusega raadiolainetega,» rääkis Gert Jervan mõne aja eest Postimehele.

Sellest tulenevalt on tehnikaülikool veendunud, et 5G võimalik negatiivne mõju inimeste tervisele on oluliselt väiksem, kui hetkel laialt kasutusel oleval mobiilsidel.

«Ka teadustöö eesmärkidel TTÜs rajatud 5G-raadiolevi vastab terviseameti  kehtestatud normidele ja ohtu töötajatele ning üliõpilastele ei kujuta,» rääkis Jervan.

Gert Jervani sõnul on elanikkonda mõjutavast elektromagnetkiirgusest kõige kahjulikuma toimega hoopis elektrienergia edastamiseks kasutatav vahelduvvool, mille madala, 50-hertsise sagedusega elektromagnetlained läbivad meie organismi täielikult ja omavad seepärast ka olulist mõju.

«Kas oleme valmis elektrienergia kasutamisest loobuma, vääriks laiemat arutelu,» arvas Jervan.

Viienda põlvkonna 5G-mobiilsidetehnoloogia loob erinevate sageduste liitmise teel võimalused ülikiireks ja üliväikese viivitusega andmesideks. Eestis on vajalike sagedusvahemike oksjon peatatud, kuna telekomiettevõte Levikom vaidlustas selle kohtus – talle ei meeldi, et välja jagatakse vahemikud vaid kolmele ettevõttele ehk suurimatele mobiilifirmadele.

Tagasi üles