Huvirühmad peavad justiitsministeeriumi liiga karmiks

Justiitsministeerium

FOTO: TOOMAS HUIK/PM

Tööandjad ja advokaadid peavad liiga karmiks justiitsministeeriumi kompromisseelnõu, mis kaotab küll idufirmade soovil osaühingute omanike muutmisel notariaalse kinnitamise nõude, kuid seab seejuures lisanõudeid.

Nimelt ei taha justiitsministeerium oma reedel valminud eelnõus lubada, et leevendataks kõigi osaühingute osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingute vorminõuet, vaid ainult selliste osaühingute puhul, mille osakapital on vähemalt 25 000 eurot.

Minimaalsest suurem osakapital peaks tagama ministeeriumi hinnangul selle, et osaühingul on võimekus osanike nimekirja pidamisest tulenevaid lisakohustusi täita.

Tööandjate Keskliidu, Teenusmajanduse Koja ja Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni ühisarvamuse kohaselt on selline osakapitali nõua liiga kõrgeks aetud.

«Seatud piirmäär jääb ebaselgeks ja leiame, et antud piirmäär on tõenäoliselt liiga kõrge arvestades Eestis registreeritud ühingute osakapitali suurusi. Leiame, et sellise võimaluse võiks anda oluliselt suuremale hulgale ühingutest ning viia antud piirmäär näiteks 10 000 euroni,» leiavad nad oma arvamuses

Ka valdav enamus iduettevõtjatest, sõltumata nende poolt kaasatavatest investeeringutest, tegutsevad alla 25 000 eurose osakapitaliga ning seega ei täidaks see seatud eesmärki, mis muuhulgas oli võimaldada iduettevõtjatel Eestis lihtsamalt tegutseda.

Justiitsministeerium valmistas oma eelnõu vastusammuna riigikogu õiguskomisjonis algatatud eelnõule,  mis proovis samamoodi kaotada vajaduse notarite järele osaühingu osade võõrandamisel. Valitsus asub mõlemaid eelnõusid arutama koos.

Osaühing on kõige levinum ühinguvorm Eestis neid oli Eestis 2018. aasta novembri seisuga kokku 200 488. Selliseid OÜ-sid, mille osakapital on üle 25 000 euro, on hetkel 19 236 – ehk kümnendik kõigist OÜ-dest. 2018. aastal toimus 12 045 muudatust äriregistri osanikke puudutavates andmetes. Eestis on hetkel 91 notarit ning osadega seotud toimingud moodustavad nende töömahust 3 protsenti. Idufirmasid on Eestis ligi 650.

Tagasi üles