Eesti telekanal sai porno näitamise eest trahvi

Entusiast TV eetris 2018. aasta 6. detsembri öösel olnud saade

FOTO: Aivar Pau

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet määrab mitme tuhande euro suuruse trahvi telekanalile Entusiast TV, mis näitas pornot.

Varem suuremate telekomiettevõtte pakettides lisatasuta sisaldunud Entusiast TV paiskas aasta eest vähemalt neljal korral eetrisse pornofilme ja lasi saatejuhtidel neid reaalajas kommenteerida. Telekanalit toodab ettevõte ÖÖLoom Produktsioon, mille omanik Madis Sütt proovis erakonnaga Rahva Tahe enne valimisi kätt ka poliitikuna.

TTJA otsustas 17. juulil karistada ettevõtet rahatrahviga 2000 eurot, ütles Postimehele TTJA side- ja meediateenuste talituse peaspetsialist Helin Pertelson.

Ettevõte sai karistada meediateenuste seaduse § 57 lg 2 järgi, mis sätestab vastutuse alaealiste kaitse nõuete rikkumise eest. ÖÖLoom sellega aga ei leppinud ja vaidlustas karistuse Tartu maakohtus. Viimane tegi aga 12. novembril otsuse kaebus rahuldamata jätta. Selle vaidlustamiseks on telekanalil aega 27. detsembrini.

Madis Sütt esitas juhtumist kirjutanud Postimehe peale kaebuse ka pressinõukogule, kuid jäi kaotajaks sealgi. 

Meediateenuse seaduse ütleb, et televisiooniteenuse osutaja ei tohi edastada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut oluliselt kahjustavaid saateid, eelkõige selliseid, mis sisaldavad pornograafiat.

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse kohaselt on pornograafia selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tagaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob.

Tagasi üles