IT-minister Karu esimene tagasilöök: oluline eelnõu tunnistati põhiseaduse vastaseks (24)

Aivar Pau
, ajakirjanik
Copy
IT-minister Kaimar Karu
IT-minister Kaimar Karu Foto: Erik Tikan

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu katse allutada mobiilisides kasutatav tehnoloogia poliitilisele ja julgeolualasele kontrollile tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks.

Karu saatis 15. novembril konsultatsiooniringile sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõu, mille jõustumisel pidanuks sideettevõtjad edaspidi kooskõlastama sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga (TTJA).

TTJA omakorda saanuks kohustuse küsida valitud tehnoloogiale arvamust kaitsepolitseilt, välisluureametilt, riigi infosüsteemi ametilt ning vajadusel ka valitsuse küberjulgeoleku nõukogult. «Tahame olla kindlad, et enne riist- ja tarkvara kasutuselevõtmist sidevõrgus tagatakse nende kooskõla ka riigi julgeoleku huvidega,» ütles minister Karu eelnõu teele saates.

Vahetult enne jõule saabus aga eelnõule justiitsministeeriumi ametlik seisukoht, mis ütleb sulaselgelt, et see on vastuolus põhiseadusega.

Põhjus selles, et määruse volitusnormiks on elektroonilise side seaduse säte, mis kehtestab sidevõrkudele vaid tehnilised nõuded ega räägi sõnagi kõrvalistest protseduurinõuetest – nagu näiteks valitud tehnoloogia kooskõlastamisest julgeolekuasutustega.

«Kuna eelnõu sätestab kooskõlastamise ja sagedusloa kõrvaltingimuse kehtestamise nõude määruse tasandil ning see väljub olemasoleva seaduse volitusnormi piiridest, siis on määruse eelnõu pakutud kujul vastuolus põhiseadusega,» teatab justiitsministeerium.

Justiitsministeerium märgib, et Karu esitatud valitsuse määruse eelnõust jääb arusaamatuks, milliseid andmeid ja mille kohta peab ettevõtja esitama, kas kooskõlastada tuleb kogu võrgutopoloogia ühekordselt või iga seade eraldi ning kui vahetatakse seadmeid ükshaaval välja, kas ka siis on vaja uuesti kooskõlastada.

«Näeme, et siit võib tekkida väga suur halduskoormus ettevõtjatele, samuti hoomamatult suur töökoormus TTJAle,» märkis ministeerium ja lisas, et määruse eelnõus pole midagi räägitud ka järelkontrollist – kas ka tegelikult võeti kasutusele vaid sobivad tooted.

Justiitsministeeriumi hinnangul tuleb selleks, et kooskõlastamise nõue ja selle sagedusloa kõrvaltingimuseks seadmise võimalus oleksid põhiseaduspärased, esitada need seaduse, aga mitte määruse tasemel.

Uue põlvkonna 5G-mobiilsidetehnoloogia suuremad pakkujad maailmas on Nokia, Ericsson ja Huawei. 

Kommentaarid (24)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles