Elektrilevil on juba 1800 internetiklienti

Sellest Elektrilevi kapist algab kiire interneti teekond kliendi majapidamisse. Paraku on hajaasustatud piirkondade kaablitega katmine väga kallis töö.

FOTO: Elektrilevi

Riiklikul elektriettevõttel Elektrilevi on põhitegevuse kõrval tänaseks ülikiiret andmesidet võimaldav valguskaabel koju veetud ligi 9000 kliendini ning leping sõlmitud peaaegu 1800 internetikliendiga.

Täpsemalt on Elektrilevil tänaseks internetilepinguid 1796 kliendiga ning liitumiseks avatud 8955 ühendust. Kõige enam liitujaid on Harjumaal, kus Elektrilevil on 889 klienti, järgnevad Pärnumaa 293 ja Jõgevamaa 209 kliendiga.

Kusjuures 210 kilomeetri ulatuses on Elektrilevi valguskaablit majapidamistesse vedanud õhust ja 10 kilomeetrit pannud seda maa-alustesse trassidesse.

Elektrilevi taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus ütles, et esimesel aastal on ettevõte keskendunud paljuski sellele, et rajada riigi poolt määratud valgetele aladele kiire interneti võrk. «8955 avatud aadressist 6085 asub valgel alal,» ütles Ruus.

Liitumise avab Elektrilevi siis, kui alustab valitud piirkonnas ehitustöid. «See annab inimestele kindlustunde, et pärast liitumistasu maksmist ehitame võrgu valmis kuni kuue kuu jooksul,» rääkis Ruus.

Mis puutub Lõuna-Eestis tegutseva konkurendi AS Andmesidevõrgu tegemistesse, siis üles Ruus, et Elektrilevi jälgib toimuvat murelikult - eriti klintidele antud lubadustest kinnipidamist. «Ehitame ka ise Kagu-Eestis kiire interneti võrku. Meil on oma investeeringuplaanid ja realiseerime neid vastavalt olukorrale,» rääkis Ruus.

Elektrilevi võitis majandusministeeriumi korraldatud konkursi, et viia 20 miljoni euro eest kiire interneti püsiühendus hajaasustustega piirkondadesse. Kokku tahab Elektrilevi viie aasta jooksul kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 200 000 kodu nii valgetel kui ka muudel aladel.

Tagasi üles