Rikke tõttu ei jõudnud 85 000 riigi ametlikku teadet inimesteni

Riigi Infosüsteemi Amet

FOTO: Eero Vabamägi

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) hallatava serveri rikke tõttu jäid koguni kolme nädala jooksul kodanikel saamata riigi e-kirja teel elanikele ja ettevõtetele saadetavad ametlikud teated.

RIA teatel oli teavitusteenuses tõrkeid 19. detsembrist kuni 7. jaanuarini. Sellel ajal isiku- või registrikoodi peale saadetud teavitused jäid edastamata ning jõudsid üksnes puhvrisse. Enamik teavitusi saadeti tagantjärele ning mõned on veel kohaletoimetamisel.

Kokku ei jõudnud sel ajal adressaatideni 85 000 kirja.

Teavitusteenuse käigus edastatakse era- või juriidilisele isikule e-kirja või SMSi teel ametlikke teateid, näiteks menetlustoimingute, edastatud dokumentide, avatud teenuste, otsuste ja nõuete, dokumentide kehtivusaja lõppemise, määratud trahvide ja nende sissenõudmise või määratud karistuste kohta.

Kui rikke tõttu jäi teade dokumendi kohta inimeseni jõudmata, ei saa talle ka tema teadmata mingeid kohustusi tekkida. Reeglina saadetakse aga ka kordusteateid ning vajadusel kasutatakse info edastamiseks teisi kanaleid.

Tagasi üles
Back