Selgus majas: kellel on Eestis õigus teha parkimistrahve

Parkimistrahv.

FOTO: Stanislav Moshkov

Justiitsministeeriumi ja Viljandi linnavalitsuse kirjavahetusest selgub lõpuks tõde: kellel on Eestis kohustus ja õigus teha parkimistrahve.

Ministeerium tõdeb oma selgituses, et liiklusseaduse kohaselt peatumise ja parkimise nõuete üle võivad järelevalvet teha ja ka väärteomenetlusi läbi viia samaaegselt nii politseiametnikud kui ka kohalik omavalitsus oma territooriumil.

Ent iseküsimus on, millal on kumbki kohustatud tegutsema?

Vastuse sellele küsimusele annab korrakaitseseaduse §6, mille järgi on esimesena pädev see korrakaitseorgan, kellel on kõige suurem valdkondlik kompetents, mistõttu on riigikogu määranud järelevalvajaks just kohaliku võimu.

«Üldjuhul ei ole politseil valdkondliku asutusega võrreldavaid eelteadmisi, samuti ei pruugi ta tunda kohalikke olusid sama hästi nagu nt valla või linna parkimiskorraldusega tegelev ametnik. Alles siis, kui järelevalve kas ei kuulu ühegi muu korrakaitseorgani pädevusse või on vaja tegutseda kiiresti või on politsei ise määratud erikorrakaitseorganiks, on järelevalve politsei pädevuses,» leiab ministeerium.

Lühidalt kokku võttes: eelkõige võiks ja peaks parkimisjärelevalvet tegema omavalitsus, kuna tema teab kõige paremini, kus ja kuidas ta on parkimise liiklusmärkide, teemärgiste ja muuga korraldanud.

«Parkimisega seonduv on esimesena kohalik ülesanne. Sellest omakorda tuleneb, et esimesena on ka riiklikku järelevalvet teostav organ kohalik omavalitsus,» kinnitab ministeerium.

Postimees uuris näitena, millises mahus määrasid möödunud aastal parkimistrahve politsei ja munitsipaalpolitsei (mupo) Tallinnas. Selgus, et politseiametnikud määrasid pealinnas 198 trahvi ja mupo tegi 19 052 trahviotsust ning määras parkimistrahve 382 434 euro eest.

Tagasi üles
Back