R, 9.12.2022

Bolt hiilib vassides seadustest mööda

Aivar Pau
, toimetaja
Bolt hiilib vassides seadustest mööda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tartus taksopeatuses kliente ootav Bolti takso – äpitaksod seda teha ei tohi.
Tartus taksopeatuses kliente ootav Bolti takso – äpitaksod seda teha ei tohi. Foto: Erakogu

Maailmas suure hooga laienev Eesti juurtega taksoäpp Bolt hiilib Eestis kehtivatest reeglitest mööda ning lükkab kõik rikkumised tema heaks töötavate juhtide kaela, mistõttu kaalub riik seaduste karmistamist.

Postimehe käsutusse sattus eelmisel nädalal nimekiri lausa 42 auto registreerimisnumbritest, mis on teenust osutanud Bolti vahendusel, kuid mille puhul näitab imelihtne veebikontroll, et neil puudub nõutav sõidukikaart.

See tähendab, et taksosõitja ei saa olla veendunud nende autode tehnilises seisukorras ning riigi silmis on toimunud otsene seadusrikkumine.

Bolt ei võtnud vastutust, vaid veeretas süü riigile tagasi. «Nagu sa tõenäoliselt tead, sõiduki- ja teenindajakaarti saab peatada ja reaktiveerida igal ajahetkel. Paraku ei ole riigil praegusel hetkel automatiseeritud lahendust, kus meie saaksime teostada kaartide kontrolli,» ütles Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov. «Kõikide autode manuaalne kontroll igal hetkel ei ole lihtsalt tehniliselt võimalik,» jätkas ta. See on vale.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee kinnitas, et kõik sõidukikaartide andmed on tegelikult avalikult kättesaadavad majandustegevuse registri veebilehe kaudu nii üksik- kui ka masspäringuna. Sealhulgas on masspäringuna võimalik sõidukikaar­tide nimekiri alla laadida ka masintöödeldaval kujul.

Bolt rikub reegleid teadlikult

«Ei ole usutav, et Bolti-sugune tehniliselt arenenud ettevõte ei suuda kahte nimekirja – st Bolti platvormi kaudu teenust osutavate sõidukite nimekirja ja MTRist alla laaditud kehtivate sõidukikaartide nimekirja – võrrelda,» oli riigi esindaja seisukoht karm.

MKM kontrollis üle nädala­vahetusel Postimehe veebis avaldatud nimekirjas olnud sõidukite sõidukikaardi ajaloo ning enamikul juhtudel oli tegu olukorraga, kus sõidukile ei olnud sõidukikaarti taotletudki. «Seega on eksitav Bolti väide, et probleem seisneb selles, et sõidukikaarti on võimalik igal ajal peatada, nimekirjas toodutest oli ainult kahel sõidukil sõidukikaart peatatud,» sõnas Allvee.

Lisaks selgus, et Boltile saadetakse ka riigiregistri kaudu andmed, kui sõidukikaart on kehtetuks tunnistatud. Täpselt samamoodi saab Bolt kohese teavituse siis, kui kõik, kes soovivad Bolti vahendusel teenust osutada, valivad MTRis alusdokumendiks Bolti taksoveo tegevusloa, firma peab seejuures taotluse kinnitama. «Seega on asi tahtes, mitte selles, et seaduse täitmiseks puuduksid võimalused. Bolt on juba eos teadlikult liitnud oma platvormiga sõidukikaardita sõidukid,» väidab ministeeriumi ametnik.

Ei ole usutav, et Bolti-sugune tehniliselt arenenud ettevõte ei suuda kahte nimekirja võrrelda.

MKMi teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee

Vähemalt sama karmilt suhtub Bolti soovimatusse oma juhtide eest vastutada Eesti Kindlustusseltside Liidu juht Mart Jesse. «Bolti põhjendused, et neil puudub võimalus andmeid kontrollida, on täielik jama, sest selline võimalus on olemas! Meie seda kasutame ja on üsna ilmne, et see on vaid järjekordne suvaline ettekääne, miks nemad seadusi ei täida,» ütles Jesse. Ta lisas irooniliselt, et kui Bolt majandustegevuse registriga andmevahetuse korraldamisega ise toime ei tule, võib tema juhitav liikluskindlustuse fond vabalt seda teenust neile pakkuda.

Värskelt parkimistrahvi saanud Bolti auto.
Värskelt parkimistrahvi saanud Bolti auto. Foto: Mupo

Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov käis välja aga teisegi udujutu. «Tuletame meelde, et sõidukikaardi olemasolu on Bolti platvormi kasutades sõidukiomaniku vastutus. Meie ettevõttena ei ole antud sõidukite omanikud. Nii sõiduki- kui ka teenindajakaartide väljastamise ja kontrolli eest vastutab kohalik omavalitsus. On ebamõistlik astuda ettevõttena selle protsessi vahele,» rääkis Lašmanov. Samas on riik üritanud Boltile juba aastaid selgeks teha, et takso­äpid tegelikult vastutavad oma juhtide ja autode eest täpselt samamoodi nagu klassikalised taksoettevõtted.

«Vedajal nagu Bolt on seaduse järgi kohustus tagada, et taksovedu oleks korraldatud nii, et olemas oleksid kõik kolm luba: vedajal taksoveo­luba, sõitjal teenindajakaart ning sõidukil sõidukikaart,» kinnitab ka nüüd MKMi nõunik Hindrek Allvee.

Ühistranspordiseaduse järgi on vedaja see, kes korraldab taksovedu. Seejuures on takso­vedu ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud. Taksoveo korraldaja on seaduses määratud selleks, et oleks keegi, kes tervikuna tagaks ja jälgiks osutatava teenuse nõuetele vastavust. «Meetodid, kuidas vedaja tagab tema korraldatava taksoveo nõuetele vastavuse, võib vedaja ise valida,» seletas Allvee.

Tuleb karm seadusemuudatus

Olukorra lahendamisel eeldab MKM esmalt, et Bolt hakkaks ise nõuetekohaselt kontrollima oma platvormi kaudu teenust osutavate isikute ja sõidukite nõuetele vastavust. Loomulikult on oma osa ka järelevalvel, kuid on selge, et kunagi ei ole võimalik saavutada sajaprotsendilist massjärelevalvet. Kehtiva seaduse järgi on taksode järele valvamine pandud kohalike omavalitsuste õlule ning kui avastatakse puudusi, võib vedajale määrata sunniraha 6400 eurot.

Ministeeriumis on menetluses aga seaduseelnõu, millega on plaanis vedaja vastutuse sätteid laiendada ja seda just taksoveoloa kehtetuks tunnistamise aluste kaudu. Nimelt on kavas lisada seadusesse võimalus tunnistada taksoveo­luba kehtetuks ka juhul, kui taksojuhil puudub teenindajakaart või kasutataval sõidukil sõidukikaart. See tähendab juba praegusega võrreldes märksa karmimaid sankt­sioone.

Bolt on suurim rikkuja

Tallinna munitisipaalpolitsei ameti juht Aivar Toompere
Tallinna munitisipaalpolitsei ameti juht Aivar Toompere Foto: Konstantin Sednev

Sõidukikaartideta teenusepakkujaid on palju. Kui palju täpselt, sellest ülevaade puudub. Teame nii palju, et iga päev lisandub meile neli-viis sõidukikaardi tühistamisavaldust. Tühistamine on muutunud massiliseks. Äpitaksosid kontrollitakse igapäevaselt ning ei möödu päevagi, kui mõnda seaduserikkujat ei tabata. Möödunud aastal karistas Munitsipaalpolitsei 567-t juhti, neist 307 infoühiskonna teenuse pakkujat.

Põhjus, miks sõidukikaarte tühistatakse ja miks juhid neid taotlema ei kipu, on proosaline – sõidukikaardiga teenust pakutava auto kindlustusmakse on tavasõiduki omast oluliselt kõrgem. Suurimaks probleemiks on äpitaksode puhul asjaolu, et tööandja on kogu vastutuse lükanud enda pealt autojuhtidele, jättes nende sõidukikaartide olemasolu kontrollimata, ise teades, et vahelejäämise korral lasub süü juhil, mitte firmal.

Hetkel ongi konks selles, et vastavalt seadusele on meil võimalik vastutusele võtta vaid vedajat, mitte teenuse vahendajat. Meie kaugem eesmärk on, et vastutuskohustus laieneks platvormidele, siis oleks ka meiepoolne kontroll ning vastutusele võtmine palju tõhusamad.

Ühele äpifirmale jätkub mupol siiski vaid kiidusõnu: peame siinkohal kiitma ja eeskujuks tooma Uberit, kes korrektselt kontrollib ja nõuab oma autojuhtidelt mõlema kaardi olemasolu. Nemad reageerivad otsekohe ka meie teavitustele, kui on tabatud mõni rikkuja. Veidi on paranenud olukord ka Yandexi taksodega, aga Bolt on pretsedenditult suurima rikkumiste arvuga firma.

Tuhanded avaldused

  • Eelmisel aastal esitati muposse menetlemiseks 5300 taksodega seotud avaldust, nendest 360 tegevusloa-, 2215 sõidukikaardi ja 2725 teenindajakaardi avaldust.
  • Väljastati aga 4083 luba, neist tegevuslube 289, sõidukikaarte 1501 ja teenindajakaarte 2293.
  • Vahe esitatud ja väljastatud lubade vahel on tingitud sellest, et menetlusse esitatud avaldused hõlmavad näiteks ka esialgse loa muutmist, tühistamist ja äraütlevat otsust.

BOLTI TÄIENDAV KOMMENTAAR
Lisatud 28.01 kl 12.40

MTR-i kaudu on võimalik kätte saada andmeid nii üksik- kui massipäringu kaudu, kuid ei ole olemas reaalajas teostatavat automatiseeritud kontrolli. Kõikide autode manuaalne kontroll ei ole mõistlik lahendus.

MKM-i siseturu toimimise talitus on ette valmistamas lahendust, mis teeb kontrolli reaalajas jälgitavaks. Praegu on meil positiivne koostöö MUPO-ga, kes saadab meile regulaarselt infot blokeeritud teenindakaartide kohta, et me saaks vastavad juhid platvormilt kõrvaldada. Seega on selge, et tänane lahendus MTR-ist infot pärida, ei ole mõistlik ja tõhus. 

Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale või teenindajakaardi omajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol. Meie ei ole autode omanikud. 

Kuivõrd sõidukaart tõendab õigust kasutada sõidukit taksoveol, vastutab selle eesti sõiduki kasutaja ehk teenindajakaardi omanik.

Meie omavahelistes suhetes juhiga, st. meie kasutustingimustes, millega juhid nõustuvad meie platvormi kasutama hakates, on selgelt välja toodud, et juht on see, kes osutab taksoveo teenust. (vt. lähemalt https://bolt.eu/et/legal/ee/terms-for-drivers/) 

Platvormid ei ole vedajad võlaõigusseaduse § 824 mõttes ega ole ühelgi moel reisijaveolepingu pooleks, mistõttu on ekslik käsitleda platvorme vedajana ka ühistranspordiseaduse mõttes. 

Selliselt ei ole nt Bolt Technology OÜ ka vedajaks ÜTS § 6 lõike 1 järgi, mille kohaselt on vedaja ühistranspordi alal tegutsemiseks tegevusluba omav äriregistrisse kantud ettevõtja või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isik. Vedajaks nii VÕS kui ja ÜTS mõttes saab olla siiski isik, kes veoteenust osutab, kelleks on sõidukijuht või muu isik, kes kohustub veolepingu alusel vedama reisijat sihtkohta.

Äriühing, kelle peamiseks ja ainsaks tegevusalaks on üht või mitut liiki transporditeenuse tellimist ja hinna arvestamist võimaldava infoühiskonna teenuse osutamine infoühiskonna teenuse seaduse (InfoTS) tähenduses, ei ole mitte vedaja, vaid infoühiskonna teenuse osutaja InfoTS tähenduses.

Meie hinnangul sõidukaardi info edastamise kohustuse panemist infoühiskonna teenuse osutajale, on üleliiane. St. tuleb arvestada sellega, et InfoTS § 11 lg 1 ja direktiiv 2000/31/EÜ artikli 15 kohaselt ei tohiks infoühiskonna teenuse osutajale panna kohustust jälgida teavet, mida ta vaid edastab või millele juurdepääsu pakub, nagu ka ei tohiks talle panna kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid.

ÜTS § 54 kohaselt on sõidukikaardi funktsiooniks tõendada vedaja või teenindajakaardi omaja õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol. Kohustatud subjektiks on siin seega vedaja või teenindajakaardi omaja, mitte infoühiskonna teenuse osutaja.

Märksõnad
Tagasi üles