Riigi IT-töötajate palgamäärad kasvasid
Lisatud RIA kommentaar

Riigi Infosüsteemi Amet

FOTO: Eero Vabamägi

Väliskaubandus ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu tõstis eilsest märgatavalt Riigi Infosüsteemi Ameti töötajate, eriti bosside brutopalku.

Kui lihttöötajate palga alammäär jäi töötajatel samaks, siis selle ülempiir tõusis 150 eurot. Märgatavalt rohkem tõusid aga tippspetsialistide, ekspertide ja juhtkonna palga alam- ja ülempiirid. Juhtkonna puhul tõsteti palga alammäära lausa 1500 euro võrra, kirjutab portaal Geenius.

Kui vana juhendi järgi oli RIA juhtkonnas olevate töötajate palk 2500 kuni 4500 eurot, siis uue juhendi järgi kerkis see 4000 kuni 5700 euroni ehk miinimummäära osas oli palgatõus 1500 ning maksimummäära osas 1250 eurot.

Kõige väiksemat palgatõusu nägid spetsialistid, kelle palk oli eelnevalt vahemikus 1000–1600 eurot ning nüüd on vahemikus 1000–1750 eurot.

RIA teatas täpsustuseks Geeniuse uudisele, et tegelikult tõsteti palku juba varem ja nüüd viidi lihtsalt normid tegelikkusega kooskõlla. RIA kommentaar täismahus:

1. veebruaril hakkas kehtima RIA uus palgajuhend, mis kajastab tegelikke palkasid. Palgajuhendit pidi uuendama, sest eelmine oli aastast 2016 ning vahepeal on RIA töötajate palgad muutunud. Uue palgajuhendiga üle-RIA-list palgatõusu ei kaasnenud.

Uue palgajuhendi koostamise protsess algas 2019. aasta alguses. Sellesse andsid sisendi nii ametikohtade hindamine, tulemustasude süsteemi juurutamine kui ka palgaturu uuringud. Juhendi koostamise protsess oli pikk, sest see pidi läbima mitu kooskõlastusringi Rahandusministeeriumis ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Minister kinnitas palgajuhendi eelmise nädala alguses ja see hakkas kehtima 1. veebruaril. 

Uue palgajuhendiga ei tõstetud palkasid. Palgajuhend on nüüd kooskõlas tegelikke palkadega ja peamiselt 2018. aastal toimunud palgatõusudega. Mitmed tänased palgad olid kehtestatud eelmise palgakorra põhjal erandite alusel ning uue korra järgi mahutasime need uuesti palgaklassi vahemikesse. 2019. ega ka 2020. aastal ei ole RIAs toimunud ulatuslikke palgatõuse.

Sisulisi muutusi palgajuhend kaasa ei toonud. Uues palgajuhendis korrigeeriti mõisteid ja sellest jäeti välja regulatsioonid, mis ei andnud lisaväärtust. 

Loe edasi portaalist Geenius

Tagasi üles
Back