Eesti ja Soome äriregister sai ühenduse

xtee

FOTO: ria

Soome ja Eesti äriregister on tänasest üle X-tee platvormi liidestatud.

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep ütles, et juba lähitulevikus ei pea Eesti ettevõtjad enam esitama Soome registrile paberdokumente, et tõendada oma olemasolu ja esindusõigust. Eesti on selleks vajalikud sammud teinud.

«Samuti kontrollib Eesti register seda, kas Soome ühingu andmed on korrektsed ja ühing eksisteerib. See vähendab paberimajandust ja parendab turvalisust, kuna pettusi on keerulisem toime panna,» selgitas Peep.

Soome äriregister saab liidestuse tulemusel Eesti äriregistrist teha päringuid Soome X-tee vahendusel ja Eesti äriregister omakorda Eesti X-tee vahendusel.

Vahetatavatele andmetele on esialgu juurdepääs vaid äriregistri andmete töötlemisega tegelevatel inimestel, kes vajavad seda oma töös. Seega hakkavad informatsiooni kasutama kummagi riigi äriregistri pidajad – Eestis Tartu maakohtu registriosakond ja Soomes patendi- ja registriamet.

Andmeid kolmandatele isikutele edasi ei jagata ega müüda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler ja riigi IT-juht Siim Sikkut märkis, et äriregistrite eeskujul hakatakse ühel päeval Eesti ja Soome vahel jagama ka tegevuslubade infot, rahvastikuregistri ja terviseandmeid.

2016. aasta mais allkirjastasid Eesti ja Soome peaministrid ühisdeklaratsiooni Eesti ja Soome vahelise andmevahetuse ja e-teenuste käivitamiseks. Tehniline lahendus, mis võimaldab andmete vahetamist Eesti ja Soome vahel X-tee kaudu, valmis 2018. aasta veebruaris.

Tagasi üles