Yandex.Taxi ei kavatse Eestis tegevusluba hankida

Yandex.Taxi takso.

FOTO: Sander Ilvest

Venemaa taksovahendusettevõte Yandex.Taxi ei pea vajalikuks Eestis ettevõtte asutamist ning siin tegevusloa hankimist, kuigi siinsed seadused seda nõuavad.

«Erinevalt teistest tegijatest Eesti turul ei tee Yandex.Taxi koostööd otse autojuhtidega, vaid üksnes partneritega, kelleks on transpordifirmad. Kõik partnerid on autoriseeritud taksoteenuse osutajad. Infoühiskonna teenuse osutajana ei ole Yandex.Taxi kohustatud omama kohalikku juriidilist esindust ega tegevusluba,» teatas Yandex.Taxi vastuseks Postimehes eile avaldatud artiklile.

Selles artiklis kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et kõik taksoveo korraldamisega tegelevad taksoäpid peavad omama vastavat luba.

«Postimehe poolt avaldatud artikli pealkiri ja kokkuvõtted on eksitavad, sest need ei vasta faktilistele asjaoludele,» teatas Yandex.Taxi.

«Igas riigis, kus on võimalik kasutada Yandex.Taxi äppi, toimib see vastavalt kohalikule seadusandlusele. Enne teenuse osutamise alustamist igal turul kontrollime selle seaduspärasust ja vajadusel viime sisse nõuetekohaseid muudatusi,» teatas ettevõtte pressiüksus.

«Mis puudutab Eestis tegutsemist, siis ennekõike vastavalt infoühiskonna teenusele Yandex.Taxi on infoühiskonna teenus. Yandex.Taxi vastutab tarkvara arendamise ja infoühiskonna teenuse osutamise eest,» jätkas ettevõte. «Vastavalt ühistranspordiseadusele peab kõigil meie Eesti partneritel olema kohalik tegevusluba ja nad peavad olema Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjana. Nad vastavad nendele nõuetele ja on kohustatud täitma kõiki teisi kohalikke regulatsioone.»

Yandex.Taxi märkis ka, et edastab äpi kasutajale kogu vajaliku informatsiooni nagu seadus näeb ette – sealhulgas juhi nime ja perekonnanime, pildi ja sõidukaardi numbri.

«Kogu see info on kättesaadav Yandex.Taxi äpis enne sõidu tellimist ja ka sõidu ajal,» kinnitas ettevõte.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM)­­ teede- ja raudteeosakonna nõuniku Hindrek Allvee sõnul on taksovedu ühistranspordiseaduses reguleeritud transporditeenus ning taksoäppidele laienevad ka kõik seal sätestatud nõuded. Taksovedaja ehk transporditeenuse osutaja on aga see, kes korraldab taksovedu.

«Vaidlus, kas näiteks Yandex on ainult infoühiskonna teenuse osutaja või transporditeenuse osutaja, on Euroopa tasandil saanud lahenduse Euroopa Kohtu asjaomases vaidluses Uberiga, kus Euroopa Kohus luges Uberi transporditeenuse osutajaks. Seega on ka nt Yandexi teenus transporditeenus. Kuivõrd taksovedu on ühistranspordiseaduses reguleeritud transporditeenus, laienevad äpitaksodele samad nõuded,» tõdes Allvee.

Tagasi üles