Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hakkab kontrollima sidevõrkude turvalisust

Aleksandr Bregin
, Tehnikaportaali toimetaja
Copy
Sisevõrgud ja kõik sellega seonduv muudab maailma järgmise kümne aasta jooksul. Euroopa Liit ja Eesti riik annavad endast parima, et vähendada võimalikku kuritarvitamist uute tehnoloogiate loomisel.
Sisevõrgud ja kõik sellega seonduv muudab maailma järgmise kümne aasta jooksul. Euroopa Liit ja Eesti riik annavad endast parima, et vähendada võimalikku kuritarvitamist uute tehnoloogiate loomisel. Foto: Suwin / Shutterstock

Majandus- ja kommunikatisooniministeerium (MKM) avalikustas tulevikuplaane sidevõrkude kontrolli osas. Kuigi tähelepanu keskel oli 5Gga seotud tark- ja riistvara, peab kõikide sidevõrkude ja nendega seotud funktsioonide loomisel hakkama taotlema spetsiaalseid lube.

Kõik ettevõtted, kes plaanivad lähitulevikus kas uuendada oma 3G- või 4G-võrke või üles ehitada täiesti uut sidevõrku, peavad taotlema spetsiaalse loa selle jaoks, et riik veenduks kasutatava tark- ja riistvara turvalisuses ja vastavuses nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi küberturvalisuse põhimõtetele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maja.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maja. Foto: Google Maps

Protsess algab taotluse esitamisega, mida uuritakse lähemalt nii riigi julgeolekuasutustes kui ka küberjulgeolekunõukogus. Vastava tark- ja riistvara funktsionaalsust vaadatakse lähemalt kaheksa põhipunkti järgi:

  1. Juriidiline asukoht või peakontor asub väljaspool Euroopa Liidu, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riike;
  2. asub riigis, kus ei kehti demokraatliku õigusriigi põhimõtted või ei austata inimõigusi;
  3. allub sõltumatu kohtuliku kontrollita välisriigi valitsusele või julgeolekuasutustele;
  4. majandustegevus ei põhine turupõhisel konkurentsil või selleks ei ole loodud tingimusi asukohariigis;
  5. asukohariigis ei ole loodud tingimusi intellektuaalomandi õiguste kaitsele;
  6. omanike, partnerite ja äriühingute juhtimisstruktuurid ei ole läbipaistvad;
  7. rahastamine ei ole läbipaistev ning ei järgi hangete, investeeringute ja lepingute vallas parimaid tavasid;
  8. võib muul moel kujutada ohtu riigi julgeolekule.

Sõltumata sellest, et need põhipunktid on loonud Euroopa Liidu esindajad, vastutavad lõpliku sõnastuse eest liikmesriigid ise. Nimetatud kaheksa põhimõtet on loonud riigisisesed spetsialistid ning on mõeldud eelkõige Eesti ettevõtjate elu lihtsustamiseks.

Fookus on langenud 5G, mitte näiteks vanemate sidevõrkude peale seoses selle uudsuse ja laialdase levikuga – tegu on sidevõrkude ajaloos tähtsa piiriga usaldusväärsuse loomise ja selle puudumise vahel. Kuigi jälgitakse sidevõrke tervikuna ning mitte lihtsustatud põlvkondadena, on põhiliseks eesmärgiks maandada võimalikke turvariske paljude ettevõtete jaoks.

Lähiaastate jooksul populaarsust koguva 5G juures on väga palju eeliseid, sealhulgas andmekogumisstrateegiate muutmine, mistõttu tuleb küberturvalisusele antud kontekstis  suurt tähelepanu pöörata.
Lähiaastate jooksul populaarsust koguva 5G juures on väga palju eeliseid, sealhulgas andmekogumisstrateegiate muutmine, mistõttu tuleb küberturvalisusele antud kontekstis  suurt tähelepanu pöörata. Foto: Macrovector / Shutterstock

Uute sidevõrkude tark- ja riistvara tehnilisi ülevaatusi hakatakse tegema eelkõige riigisisese kompententsi abil, kuid sõltuvalt olukorra kriitilisusest ei ole välistatud ka väliskompetentsi palkamine.

Täpsemat informatsiooni uudse lähenemise sidevõrkude riskihindamisele saab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

Tagasi üles