Europarlament: EL on tehnoloogia võidujooksus maha jäämas (1)

BNS
Copy
Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager.
Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager. Foto: JEAN-FRANCOIS BADIAS

Euroopa Parlament võttis teisipäeval 495 häälega vastu tehisintellekti erikomisjoni lõpparuande, mis tõdeb, et Euroopa Liit (EL) on maha jäämas ülemaailmsest tehnoloogia võidujooksust; raporti vastu hääletas 32 ning erapooletuks jäi 102 parlamendiliiget.

Kui tehisintellekti standardid töötavad välja sageli mittedemokraatlikud riigid väljaspool ELi, seab see ohtu inimõigused ning võib viia diskrimineerimiseni. Seetõttu peab EL kehtestama tugevad standardid tehisintellekti kasutamiseks, millega tuleks kaasa ka ülejäänud maailm ja mis tagaksid põhiõiguste kaitse, rõhutas Euroopa Parlament.

Parlament leiab, et tehisintellekt pakub hulgaliselt võimalusi tervishoiu, sealhulgas personaalse meditsiini edendamiseks, aitab parandada elukeskkonda ja -tingimusi, näiteks võidelda pandeemiate ja näljahädadega ning ohjeldada kliimamuutusi. Ühtlasi aitab tehisintellekt koos vajaliku tugitaristu, hariduse ja koolitusega panustada jätkusuutlikku majanduskasvu.

Euroopa Parlament leiab, et tehisintellekti vastutustundlikuks kasutamiseks on vaja ülemaailmselt kokku lepitud ühiseid standardeid, kuna uute tehnoloogiatega kaasnevad olulised eetilised ja õiguslikud küsimused. Need puudutavad näiteks autonoomseid surmavaid relvasüsteeme, mille väljatöötamise, tootmise ja kasutamise keelustamist on parlament korduvalt nõudnud.

Samuti on parlament mures andmetöötluse automatiseerimise pärast, mis võimaldab massilist jälgimist ja võib seada ohtu inimeste põhiõigused, seda eriti autoritaarsetes režiimides. Seetõttu peab ELi prioriteet olema rahvusvaheline koostöö inimkeskse tehisintellekti edendamiseks.

«Eeskirjadest, mis me täna loome, sõltub meie tulevane ülemaailmne konkurentsivõime digitaalsektoris. Need reeglid peavad olema kooskõlas meie väärtustega: demokraatia, õigusriik, põhiõigused ja reeglitel põhineva rahvusvahelise korra austamine. Me peame sellega hakkama saama, sest võitlus autoritaarsete režiimide ja demokraatia vahel muutub üha teravamaks – ja kahjuks veelgi surmavamaks, nagu kinnitab Venemaa põhjendamatu sissetung Ukrainasse,» ütles AIDA erikomisjoni esimees Dragoş Tudorache.

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon (AIDA) alustas tööd 2020. aasta septembris ülesandega uurida tehisintellekti kasutamise mõju ELi majandusele ja selle eri sektoritele, analüüsida, mida liitu mittekuuluvad riigid tehisintellekti valdkonnas teevad, ning kaardistada edasised sammud. Lõpparuanne on sisend tehisintellekti tegevuskavaks aastani 2030.

Lõpparuanne viitab ka tehisintellekti seadusele, mida praegu arutatakse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis (IMCO) ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis (LIBE). Mõlemad komisjonid hääletavad tehisintellekti seaduse üle ühiselt septembri lõpus.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles