Valitsus toetas ülevaatuspunktidesse kaamerate toomist

Tehnoülevaatus. Foto on illustreeriv.

FOTO: Peeter Langovits.

Valitsus kiitis täna heaks liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega määratletakse täpsemalt autojuhi öötöö ning tuuakse sõidukite ülevaatuspunktidesse kaamerad.

Tulenevalt korruptsioonivastase võitluse strateegiast nähakse eelnõus ette võimalus kasutada videovalve seadmeid juhi eksamineerimisel, nii teooriaklassides kui ka ARKi eksamisõidukites ning sõidukite tehnoülevaatusel.

Kaameraid ja salvestusseadmeid võib kasutada ainult protsessi jälgimiseks ja kvaliteedi kontrolliks, et tõkestada pettusi ja muid sarnaseid rikkumisi.

ARKis on salvestusseadmed juba olemas. Sõidukite ülevaatuse jaoks ostab vajalikud seadmed tehnoülevaatust tegev äriühing.

Lisaks on Euroopa Ühenduste Komisjon on algatanud Eesti suhtes rikkumismenetluse leides, et Eesti ei täida direktiivist tulenevaid kohustusi seoses autojuhtide öötöö reguleerimisega.

Nimelt peab liikmesriik määratlema ööaja, mis direktiivi mõistes on vähemalt nelja tunni pikkune ajavahemik kella 00.00-07.00.

Eesti liiklusseaduses sätestatud autojuhi öötöö neljatunnine piirang on direktiiviga vastuolus.

Eelnõu kohaselt kaotatakse seaduses öötöö piirang. Samuti täiendatakse seadust sättega, mis annab teeomanikule õiguse piirata või keelata liiklust, et tagada liiklejate ohutust, kaitsta elukeskkonda ja loodust või vähendada teede kahjustamist.

Kehtivas seaduses teeomanikul selgelt sõnastatud võimalus neil asjaoludel puudub.

Vajadusele teeomaniku õiguste regulatsiooni täpsustada on osutanud õiguskantsler.

Juhi tööaega puudutavad sätted jõustuvad 1. juulil 2009. Lisaaeg on vedajatele vajalik veograafikute ülevaatamiseks ja klientidega sõlmitud lepingute täpsustamiseks.

Tagasi üles