Tehnikaülikool viib robootika koolidesse

TTÜs välja töötatud kaasas­­kan­­tav roboti ehitamise kodulabor

FOTO: Pm

Bill Gatesi hinnangul artiklis ajakirjas Scientific American tuleb järgmine tehnoloogiarevolutsioon (pärast IT-revolutsiooni paarkümmend aastat tagasi) kodu- ja teenindussektori robootikas.

Lisaks on enam kui selge, et kogu meie majandus vajab uusi tuuli. See omakorda tähendab noori hakkajaid spetsialiste ehk tehnoloogiainsenere, kes suudaksid pakkuda innovatiivseid lahendusi tehnoloogiate väljatöötamises. Seetõttu on põhjust juba praegu mõelda sellele, et ka Eesti noored potentsiaalsed insenerid oleksid valmis suurteks muutusteks.Juba vanarahvas teadis, et «mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea». Mistõttu on põhjust üldharidus- ja kutsekoolides rakendada huvitavaid uudseid õpetamise metoodikaid, mis seoks omavahel nii infotehnoloogia, keemia, füüsika kui ka mehaanika parimad inno­­va­­tiivsed lahendused.Et hea mõte ei jääks ainult sõnadeks, on Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) välja töötatud metoodika ja portatiivsed robootika kodulaborid (nn ehituskohvrid), mida õpetajad saavad abiks võtta oma koolis huviringi käivitamiseks, valikaine koostamiseks või füüsika ja tööõpetuse aineprogrammi huvitavamaks tegemiseks.Praeguseks on robootikakoolitusel käinud ligi 20 õpetajat Eestimaa eri paigust. Töötoas õpiti tundma mikrokontrollereid ja nende programmeerimist, andureid, täitureid ning üldist mehhat­­roonika/robootika õpetamise metoodikat ja võimalusi.Räägiti robotivõistlustest ja veebi kasutamisest õppetöös. Koos õpetajatega loodi spetsiaalne võrgustik ehk tugikeskkond (http://autostudy.eu/wiki/), mis võimaldab õpetajatel pärast koolituse lõppu omavahelist koostööd jätkata, luua uusi ülesandeid ja jagada lahendusi. Õpilastel on omakorda võimalus kasutada olemasolevaid näiteid ja saada abi ka teistelt kasutajatelt.Robootika on tulevikuala, mis puudutab meid kõiki lähiajal. Koolid, kes selles vallas juba praegu tegevust arendavad, annavad oma õpilastele tugeva baasi saada nendeks, kes hoiavad kätt tuleviku oluliste valdkondade pulsil.

Tagasi üles