K, 29.11.2023

Täismahus: Simsoni taksosõidu piirhindade muudatus tekitas suure segaduse

Aivar Pau
, ajakirjanik
Facebook
Comments
Kesklinn, Tallinn, 28.12.2016
Taksod. Tulika Takso autod
Kesklinn, Tallinn, 28.12.2016 Taksod. Tulika Takso autod Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Avaldame täismahus Eesti linnade ja valdade liidu ametliku kirja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM), millest ilmneb, et minister Kadri Simsoni taksosõitu hinnnastamist puudutav määrus tekitas rakendajates arusaamise taksosõidu piirhindade kadumisest, kuigi ministeerium ise seda eitab.

Postimees avaldas eile uudise, millest ilmnes, et detsembrist muutunud korra kohaselt võivad taksod mõõta taksomeetriga sõiduhinda kahel viisil: kas aega ja vahemaad koos või kiirusest sõltuvalt eraldi arvestades. Lisaks vahendasime Tallinna munitsipaalpolitsei seisukohta, mille kohaselt oli tekkinud arusaam ka taksosõidu piirhindade kadumisest.

Tegemist on ainsa ametliku kirjaga, mille MKM on eelnõude infosüsteemis kajastatud ning selles on selgelt kirjas, et MUPO ei nõustu selle uuendusega ning et see on tekitanud õigussegaduse, kas omavalitsustel ikka on õigus taksosõidu piirhindasid kehtestada või mitte. MKMi väitel on tal olemas ka kuu aega varem saadud MUPO vastupidine seisukoht, mis jäeti aga eelnõude infosüsteemis kajastamata, aga just sellega MKM olevat arvestanud.

MKMi kinnitusel kehtivat Eestil nüüd olukord, kust näiteks Pärnus taksoveoloa saanud takso peab Pärnust väljudes hakkama arvestama teiste omavalitsuste kehtestatud piirhindadega. Ehk näiteks Tallinna linnapiiri ületades tuleb kehtestada poole sõidu pealt uued hinnad, kui teel läbitakse aga näiteks kaheksat omavalitsust, siis tuleb sõidu ajal kaheksa korda piirhindu muuta.

Avaldame täismahus nii linnade liidu kirja MKM-ile kui ka veel eile keskpäeval MUPOlt saadud kirja Postimehele, kus jätkuvalt piirhindade muudatuse üle segadust väljendatakse.

LINNADE LIIDU VAHENDATUD SEISUKOHT

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium              Teie 21.09.2018 nr 18-0960/01

        Meie 10.10.2018 nr 5-1/212-2

Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 123

„Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid

taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul

ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi“ muutmine

Eesti Linnade ja Valdade liit esitab alljärgnevad märkused, toetudes Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kirjale.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ei saa nõustuda määruse paragrahvi 5 lõike 4 kehtetuks tunnistamisega (sõnastus, mida kehtetuks muudetakse: kui taksoveoloa välja andnud kohaliku omavalitsuse üksus on ühistranspordiseaduse § 66 lõike 3 punkti 2 või 3 alusel kehtestanud sõidualustustasu, sõidukilomeetritasu ja ajatasu kõrgeima lubatava määra või teenuste loetelu, üksnes millele võib hinnad kehtestada, peavad taksomeetrisse sisestatud hinnad lähtuma kehtestatud nõuetest. Täiendavate taksoteenuste hindade lisamine taksomeetrisse ei ole lubatud).

Antud juhul on muudetava määruse seletuskiri vastuolulise põhjendusega, aga nimelt: määruse § 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks, kuna ühistranspordiseaduse § 65 lõike 3 kohaselt on võimalik osutada taksoveoteenust ka mõne muu kohaliku omavalitsuse üksuse teeninduspiikonnas kui selle, kes on taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi andnud. Seda ainult juhul, kui täidetakse selle omavalitsusüksuse teeninduspiirkonnas kehtestatud nõudeid.

Seega ei peaks taksomeetri kohandajad edaspidi järgima taksoveoloa välja andnud kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühistranspordiseaduse § 66 lõike 3 punkti 2 või 3 alusel kehtestatud sõidualustustasu, sõidukilomeetritasu ja ajatasu kõrgeimat lubatavat määra või teenuste loetelu, üksnes millele võib hinnad kehtestada.

See tähendab, et sellisel juhul jõuab taksoturg tagasi aega, kus taksoveoteenuse osutajad  kehtestavad hinnad oma suva järgi (enamik turistide kaebuseid oli seotud ebamõistlikult kõrgete hindadega).

Nimetatud määruse muutmise osas küsis Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium ka Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti seisukohta. Oma vastuses pöördumisele (07.09.2018 reg.nr 1.2-1/4252) selgitasime järgmist, et oleme nõus nn traditsioonilise takso puhul mõlema arvutusrežiimi kasutamisega. Samas lisasime, et summeeritud arvutusrežiimi rakendamise puhul tuleb kinni pidada Tallinna linnas kehtestatud Tallinna Linnavolikogu poolt 15.10.2015 vastu võetud määrusest nr. 20 „Tallinna taksoveonõuded“ paragrahvist 4, milles on kehtestatud  taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad.

Käesoleval juhul nähtub, et nimetatud seisukohaga ei ole ministeerium arvestanud ning on ettepanekute tegemiseks muutmisele mineva määruse edastanud muutmata kujul.

Lisaks sellele tõusetub küsimus, et kui ühistranspordiseaduse § 66 lg 3 võimaldab kehtestada kohalikul omavalitsusel taksoveoteenuste hindade piirmäärad, kuid määrus seda enam ei toeta, siis kas määrus on ülimuslik?

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jüri Võigemast

tegevdirektor

MUPO KIRI POSTIMEHELE (05.12.18, kell 12.17)

Nimetatud määruse muutmise osas küsis Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium ka Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti seisukohta. Oma vastuses pöördumisele (07.09.2018 reg.nr. 1.2-1/4252) selgitasime, et oleme nõus nn traditsioonilise takso puhul mõlema arvutusrežiimi kasutamisega (mitte üheaegselt, taksojuht peab valima kumba režiimi kasutab).

Samas lisasime, et summeeritud arvutusrežiimi rakendamise puhul tuleb kinni pidada Tallinna linnas kehtestatud Tallinna Linnavolikogu poolt 15.10.2015 vastu võetud määrusest nr. 20 „Tallinna taksoveonõuded“ paragrahvist 4, milles on kehtestatud taksoveoteenuste hindade kõrgeimad lubatavad määrad.

Käesoleval juhul nähtub, et nimetatud seisukohaga ei ole ministeerium arvestanud ning on ettepanekute tegemiseks muutmisele mineva määruse edastanud muutmata kujul.

Hetkel oleks Teie jaoks parimateks infoallikateks eelnõu koostajad Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist Katrin Tambur (katrin.tambur@mkm.ee) või Sander Salmu (sander.salmu@mkm.ee).

Oleksime ka ise äärmiselt huvitatud tagasisidest, millisena me määrust tõlgendama peaksime.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles