ELASA ja konkurentsiameti vastasseis läheneb õnnelikule lõpule

Kiire interneti põhivõrgu valgusoptiline kaabel on enamasti juba paigaldatud. Probleem on aga ühenduste loomine üksikklientidega ehk nn viimase miili juhtme vedamisega.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Eestit interneti püsivõrguga kattev asutus ELASA andis järele konkurentsiameti ettekirjutusele, on valmis tagasi võtma kohtusse esitatud hagi ja leevendama oma teenustele juurdepääsutingimusi.

Konkurentsiamet teatas 2017. aasta oktoobris, et tegi ELASAle ettekirjutuse, kuna see on kujundanud ligipääsutingimused EstWin baasvõrgule viisil, mis on sobivad eelkõige suurtele mobiilsideettevõtjatele, kellel on palju tarbijaid.

Maapiirkondade tarbeks on küll kujundatud teenus «kiu rent tarbijaühenduseks», kus tasu tarbija kohta on väiksem, kuid selle kasutatavust on erinevate tingimustega oluliselt piiratud. Eelkõige on piiratud tarbijate arvu ja renditava kiulõigu pikkust. Konkurentsiameti ettekirjutus nõuabki nende piiravate tingimuste eemaldamist.

«Maapiirkondades aga asuvad vähesed tarbijad suurte vahemaade taga ning seal teenust osutada soovivatele teistele ettevõtjatele ELA SA hinnakiri ei sobi,» teatas konkurentsiamet.

ELASA kaebas ettekirjutuse kohtusse, kus see haudub siiamaani.

Sel nädalal teatas aga ELASA rahandusministeeriumile, et on pidanud läbirääkimisi kohtumenetluse kompromissiga lõpetamiseks.  

Kavandatud kompromissi kohaselt kohustub ELASA muutma teenuse «kiu rent tarbijaühenduseks» tootetingimusi ning nende muudatustega olevat nõustunud ka konkurentsiamet.

Näiteks võib uuenevate tingimuste kohaselt selle teenuse abil viia interneti senise 16 kliendi asemel 32 kliendini ning need võivad asuda senise 20 kilomeetri asemel kuni 40 kilomeetri kaugusel põhivõrgust. Lisaks leevenevad põhivõrgu kasutamise tingimused raadiolingi teel internetiteenuse osutamiseks.

Tagasi üles