Mobiilifirmad peavad jagama klientidele nende kohta kogutud andmeid

GDPR.

FOTO: gdpr.org

Mobiilsideoperaatorid peavad järgmisest reedest jõustuva uue korra kohaselt väljastama klientidele kõiki nende kohta kogutud andmeid, kuid nende vastused on siiani põiklevad selles osas, mis ulatuses nad seda tegelikult tegema hakkavad.

25. mail kehtima hakkav isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR ütleb üheselt, et inimesel on õigus saada andmetöötlejalt kõiki teda puudutavaid isikuandmeid, mida inimene on andmetöötlejale edastanud.

See puudutab kõiki andmeid, mida inimene edastab otseselt kas ise või edastatakse andmetöötlejale inimese mõne tegevuse käigus - näiteks veebivormide täitmisel või e-kirja saatmisel. Samuti nutiseadme kasutamisel sideoperaatorile edastatud andmed  - olgu selleks helistaja asukoht või kõne adressaat. Aga ka kliendikaardiga registreeritud ostud poes või andmed, mida inimese aktiivsusmonitor edastab – olgu selleks pulsisagedus või sammude arv.

«Kui isik küsib iseenda kohta käivaid andmeid, tuleb need ka väljastada,» ütles Andmekaitse inspektsiooni koostöödirektor Maarja Kirss Postimehele. Ta märkis, et seejuures ei tohiks andmete küsimise viisi ja kanalit kitsendada vaid näiteks iseteeninduse kaudu andmete küsimise võimalusele.

Uurisime ka mobiiliettevõtetelt endilt, kas nad on tõesti valmis hakkama järgmisest reedeks inimestega kõiki neid andmeid jagama  - näiteks milline on olnud nende liikumistrajektoor erinevate mobiilimastiandmete põhjal või milliseid turundusprofiilid on inimeste kohta koostatud. Näiteks on Telia üles loetlenud tohutu koguse infot, mida nad inimese kohta koguvad.

Paraku jäid vastused üldsõnalisteks ja need viitavad pigem sellele, et võrreldes praegusega grammigi infot rohkem väljastama ei hakata. Edastame operaatorite vastused muutmata kujul

Elisa

Elisa on alati lähtunud põhimõttest, et meie andmetöötlus oleks igati läbipaistev ning seepärast saavad kõik meie kliendid juba täna enda andmetega tutvuda iseteenindusbüroos. Kui klient iseteenindusbürood ei kasuta, on tal võimalik alates 25. maist oma andmetega tutvumiseks kirjutada e-kiri aadressil: andmekaitse@elisa.ee.

Kliendile teeme kättesaadavaks kõik isikuandmed, mis on Elisal seoses teenuse osutamisega kliendi kohta teada. Näiteks isikuandmed, kontaktandmed ja tarbimise andmed. Põhjaliku ülevaate Elisa poolt töödeldavatest isikuandmetest leiab Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. Suunised enda andmetega tutvumise kohta on kliendile olemas kliendiandmete töötlemise põhimõtetes ja ka juhismaterjalis "Õiguste teostamine".

Mõlemad dokumendid leiab Elisa koduleheküljelt:

https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/ELISA_KLIENDIANDMETE_TOOTLEMISE_POHIMOTTED.pdf

https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/OIGUSTE_TEOSTAMINE.pdf

Telia

Oma andmetega saab ka täna Iseteeninduses tutvuda (Minu seaded - Minu andmed).

Alates 25.05 saab olema lihtsalt tehniline lahendus teistsugune.

Andmete ülekandmise õigus tekib samuti alates 25.05.

Tele2

Suurem osa kliendi kohta käivaid andmeid, mis meil on ja mida hoiustame, on kliendile nähtaval ja kättesaadavad läbi iseteeninduse ning nendega võib tutvuda juba praegu (kontaktandmed, kõne- ja arvete ajalugu). Kui kliendil on lisaküsimusi oma andmete kohta ning ta pole leidnud vastavat infot iseteenindusest või tal puudub ligipääs iseteenindusele, saab alati oma küsimusega pöörduda meie poole, täpsustades, milliste andmetega ja millise perioodi jooksul tutvuda soovitakse. Lisame oma kodulehele ka klientidele mõeldud avalduse vormi, et hõlbustada päringute esitamist.

Tagasi üles